Najbližšie školenia:
Školiaci systém aSc
každý deň o 9:30 hod. a o 13:30 hod.
Konzultačné hodiny
21.10.2019, 14:00 hod.
Cena: Akcia
Elektronické ospravedlnenky
23.10.2019, 14:00 hod.
Cena: Akcia
Interaktívna hodina
20.11.2019, 14:00 hod.
Cena: Akcia
Dochádzka zamestnancov
27.11.2019, 14:00 hod.
Cena: Akcia
Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage
02.12.2019, 14:00 hod.
Cena: Akcia
Organizovanie a prideľovanie materiálov v EduPage
04.12.2019, 14:00 hod.
Cena: Akcia
Zapisovanie matematických a chemických výrazov v prípravách
09.12.2019, 14:30 hod.
Cena: Akcia