Najbližšie školenia:
Školiaci systém aSc
každý deň o 9:30 hod. a o 13:30 hod.
Možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage
06.02.2019, 14:00 hod.
Cena: Akcia
Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage - úvod
18.02.2019, 14:00 hod.
Cena: Akcia
Elektronická triedna kniha pre materské školy a školské kluby detí
27.02.2019, 14:00 hod.
Cena: Akcia