Najbližšie školenia:
Školiaci systém aSc
každý deň o 9:30 hod. a o 13:30 hod.
Začiatok školského roka, čo to znamená pre učiteľa?
27.08.2019, 10:00 hod.
Cena: Akcia
Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage
28.08.2019, 09:30 hod.
Cena: Akcia
Organizovanie a prideľovanie materiálov v EduPage
30.08.2019, 09:30 hod.
Cena: Akcia