Nové skolenie
 

Poznanie nemá hranice

 
Od dnes to myslíme doslova. Školiaci systém aSc Vám umožní vyučovať, vzdelávať sa, viesť školenia a semináre bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú Vaši žiaci a kde sa nachádzate Vy.
 

     
Školenia z oblasti Prostriedky IKT v školstve
     
Školiaci systém aSc
Ing. Oľga Buchmanová
Dátum a čas: každý deň o 9:30 hod. a o 13:30 hod.
Organizovanie a používanie materiálov v EduPage
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 22.10.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia
Suplovanie ako nástroj riadenia školy
RNDr. Gabriela Štroffeková
Dátum a čas: 24.10.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia
Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage - úvod
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 07.11.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia
Prideľovanie DÚ a iných materiálov žiakom
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 12.11.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia
Elektronická triedna kniha a TVVP-BEZPLATNÉ ŠKOLENIE pre začiatočníkov
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 14.11.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia
Internetová žiacka knižka
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 21.11.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia
Organizovanie a používanie materiálov v EduPage
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 27.11.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia