Nové skolenie
 

Poznanie nemá hranice

 
Od dnes to myslíme doslova. Školiaci systém aSc Vám umožní vyučovať, vzdelávať sa, viesť školenia a semináre bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú Vaši žiaci a kde sa nachádzate Vy.
 

 

   
 

 
 

######################


     
Školenia z oblasti Prostriedky IKT v školstve
     
Školiaci systém aSc
Ing. Oľga Buchmanová
Dátum a čas: každý deň o 9:30 hod. a o 13:30 hod.
asc Agenda a jej využitie - Bezplatné školenie
Mgr. Peter Kuruc
Dátum a čas: 17.08.2018, 10:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Tvorba rozvrhu s programom aSc Rozvrhy
RNDr. Gabriela Štroffeková
Dátum a čas: 21.08.2018, 10:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 23.08.2018, 10:00 hod., Cena: 0 Eur vrátane DPH
Čo je nové na EduPage
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 27.08.2018, 09:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Elektronická triedna kniha a TVVP-BEZPLATNÉ ŠKOLENIE pre administrátorov
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 27.08.2018, 10:30 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 28.08.2018, 08:30 hod., Cena: 0 Eur vrátane DPH
Čo je nové na EduPage
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 28.08.2018, 10:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Čo je nové na EduPage
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 30.08.2018, 09:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Elektronická triedna kniha a TVVP-BEZPLATNÉ ŠKOLENIE pre začiatočníkov
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 30.08.2018, 10:30 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Internetová žiacka knižka
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 31.08.2018, 10:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Čo je nové na EduPage
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 04.09.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 05.09.2018, 14:00 hod., Cena: 0 Eur vrátane DPH
Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 06.09.2018, 14:00 hod., Cena: 0 Eur vrátane DPH