Nové skolenie
 

Poznanie nemá hranice

 
Od dnes to myslíme doslova. Školiaci systém aSc Vám umožní vyučovať, vzdelávať sa, viesť školenia a semináre bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú Vaši žiaci a kde sa nachádzate Vy.
 

     
Školenia z oblasti Prostriedky IKT v školstve
     
Školiaci systém aSc
Ing. Oľga Buchmanová
Dátum a čas: každý deň o 9:30 hod.
Možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 06.02.2019, 14:00 hod., Cena: Akcia
Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage - úvod
Mgr. Milada Gurová
Dátum a čas: 18.02.2019, 14:00 hod., Cena: Akcia
Elektronická triedna kniha pre materské školy a školské kluby detí
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 27.02.2019, 14:00 hod., Cena: Akcia