Nové skolenie
 

Poznanie nemá hranice

 
Od dnes to myslíme doslova. Školiaci systém aSc Vám umožní vyučovať, vzdelávať sa, viesť školenia a semináre bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú Vaši žiaci a kde sa nachádzate Vy.
 

     
Školenia z oblasti Prostriedky IKT v školstve
     
Školiaci systém aSc
Ing. Oľga Buchmanová
Dátum a čas: každý deň o 9:30 hod.
Konzultačné hodiny
Ing. Martina Fuseková
Dátum a čas: 21.10.2019, 14:00 hod., Cena: Akcia
Elektronické ospravedlnenky
Martina Fuseková
Dátum a čas: 23.10.2019, 14:00 hod., Cena: Akcia
Dochádzka zamestnancov
Rudolfn Habrda
Dátum a čas: 26.11.2019, 14:00 hod., Cena: Akcia