Nové skolenie
 

Poznanie nemá hranice

 
Od dnes to myslíme doslova. Školiaci systém aSc Vám umožní vyučovať, vzdelávať sa, viesť školenia a semináre bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú Vaši žiaci a kde sa nachádzate Vy.
 

 

   
 

 
 

######################


     
Školenia z oblasti Prostriedky IKT v školstve
     
Školiaci systém aSc
Ing. Oľga Buchmanová
Dátum a čas: každý deň o 9:30 hod. a o 13:30 hod.
Elektronická triedna kniha a TVVP-BEZPLATNÉ ŠKOLENIE pre začiatočníkov
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 18.04.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
aSc Agenda - Centrálny zber dát pre RIS
Mgr. Daniel Kyška
Dátum a čas: 24.04.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Elektronická triedna kniha a TVVP-BEZPLATNÉ ŠKOLENIE pre pokročilých a administrátorov
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 25.04.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne
Internetová žiacka knižka
Mgr. Rudolf Habrda
Dátum a čas: 26.04.2018, 14:00 hod., Cena: Akcia - bezplatne